digitaal

Leerzorg - Digisprong

Met de Digisprong wil de Vlaamse overheid een kwaliteitsvolle digitalisering in het onderwijs realiseren. Het doel is om de volwassenen van morgen voor te bereiden op het functioneren in een technologische maatschappij. Onze school zette de voorbije jaren al volop in op digitalisering en grijpt deze kans om digitaal onderwijs nog verder uit te bouwen.

woordenwolk

In onze middelgrote school gaan we voor kwaliteitsvol onderwijs in een gemoedelijke sfeer.

Samen met de leerling bouwen wij aan de toekomst. We bieden leef- en leerzorg opdat leerlingen kansen krijgen om te groeien. We werken aan een stevige basis om kwaliteit van kennis te combineren met kwaliteit in vaardigheden die leerlingen ten allen tijde kunnen inzetten. Taalvaardigheid en digitale geletterdheid stimuleren het leren nu en bieden een basis tot levenslang leren.

De digitale vaardigheden worden ondersteund en versterkt door ICT-gericht onderwijs. Dat houdt in dat iedere leerling een laptop ter beschikking heeft, zowel thuis als op school.

Technologie evolueert snel en is alomtegenwoordig. Goede digitale vaardigheden zijn een sterke troef op de arbeidsmarkt en in het dagelijkse leven. Met een laptop kan elke leerling zijn/haar digitale vaardigheden trainen en ontwikkelen. We stippen enkele voordelen aan.

 • We versterken de digitale geletterdheid van onze leerlingen.
 • We leren onze leerlingen om kritisch om te gaan met online informatie.
 • We stimuleren 'computationeel' of probleemoplossend denken.
 • We maken onze leerlingen 'mediawijs': bv. welke informatie zet je online, hoe bescherm je je privacy?
 • De leerkracht kan gemakkelijk extra oefeningen aanbieden (bijvoorbeeld voor thuis) en toch een interactie met de leerlingen behouden.
 • Delen van de leerstof kunnen thuis herhaald worden. De leerkracht kan meer tijd spenderen aan leerlingen met een zorgprofiel.

Als school kiezen we voor het gebruik van laptops (en geen Chromebooks) omwille van de mogelijkheden om lokaal te werken en alle programma’s te gebruiken. Op die manier is er ook een duidelijke leerlijn van het eerste tot het laatste jaar.

We willen onze leerlingen digitaal vormen. Dat betekent:

 • ICT-vaardigheden aanleren;
 • leerlingen vertrouwd maken met nieuwe media;
 • leerlingen kritisch leren omgaan met communicatie en informatie in de digitale wereld.
 • leerlingen leren plannen met een online planningstool.

Om dit proces in goede banen te leiden:

 • is er ICT‐coördinatoren die verantwoordelijkheid opneemt en alles praktisch aanstuurt.
 • worden interne en externe nascholingen voor de leerkrachten georganiseerd.
 • Is er een laptoploket aan het onthaal waar de leerlingen terechtkunnen voor laptop-problemen zoals (her)installaties van software en de uitwisseling van een reservetoestel.
 • zorgen we ervoor dat de infrastructuur van de school compatibel is met deze toestellen.
 • zetten we de laptops zo breed mogelijk in tijdens de lessen.
 • Zorgen we ervoor dat de laptops gepersonaliseerd worden op het moment dat je aanmeldt.
 • wordt een vervangtoestel aangeboden bij defect of vergeten laptop

 • De leerling laadt de batterij van zijn/haar laptop elke avond thuis op zodat hij/zij de volgende schooldag met een volledig opgeladen batterij kan starten. Het eerste lesuur is geen oplaaduurtje! Heb je in de loop van de dag toch een platte batterij, dan laad je je laptop alleen op in een lokaal waar je zelf aanwezig bent.
 • Tijdens de eerste lesweek krijgt de leerling de nodige uitleg over de laptop en het aanmelden op het wifi-netwerk van de school (en op andere netwerken). Bij vragen kan de leerling steeds terecht bij de leerkrachten of de medewerkers van het laptopteam.
 • Bij een defect kunnen alle opgeslagen gegevens verloren gaan. Bewaar bestanden daarom online: je raakt nooit iets kwijt en het opslagmedium gaat niet defect. Het Sint-Cordula-instituut biedt iedere leerling online opslagruimte aan op Smartschool en op OneDrive. In de klas krijgen de leerlingen uitleg over hoe ze hiermee moeten werken. De grootte van deze opslagruimten is ruim voldoende voor elk normaal gebruik. De school is nooit verantwoordelijk voor bestanden die die leerling kwijtspeelt.
 • De leerling brengt zijn/haar laptop steeds mee naar school. De leerling zorgt zelf voor een degelijke en stevige boekentas waar de laptop met beschermhoes naast alle andere schoolbenodigdheden in kan. Gebruik liever geen twee aparte tassen.
 • Bij een verplaatsing volg je steeds de instructies van de leerkracht. Je laat in ieder geval je laptop nooit onbewaakt achter. Tijdens de middagpauzes en korte pauzes maak je geen gebruik van je laptop op de speelplaats. Bewaar je laptop in je locker (op slot!) of in je boekentas zodat het toestel veilig is opgeborgen.

Het is zeker niet de bedoeling dat de leerling continu op de laptop werkt. De leerkrachten zoeken naar een goed evenwicht tussen traditionele werkvormen en werkvormen waarbij het gebruik van de laptop een meerwaarde is.

Als ouder kies je bij de (her)inschrijving voor het gebruik van een laptop van de school of het verder gebruik van een eerder aangekochte eigen laptop (overgangsmaatregel schooljaren 2021 – 2023).

De leerling gebruikt een laptop van de school.

 • Er wordt een waarborg van 50 euro per schooljaar gevraagd, alsook een servicekost van 50 euro voor het hele schooljaar. Dit bedrag wordt volledig betaald bij de (her)inschrijving.
 • Wij zorgen ervoor dat het toestel bij aanvang van het schooljaar gebruiksklaar is.
 • Het toestel wordt elke dag mee naar huis genomen. Zo kan schoolwerk ook thuis zonder problemen gemaakt worden. De laptop wordt tijdens het schooljaar niet op school bewaard.
 • Op het einde van het schooljaar wordt de computer ingeleverd.
 • Er is geen hoofdtelefoon of muis voorzien. Je koopt dat zelf aan als je dat wenst.

We bieden een stevig toestel aan dat geschikt is voor intensieve verplaatsingen door actieve jongeren. Een servicepakket voor zowel software als hardware (onderhoud, herstelling…) wordt gegarandeerd door onze partner. Zo kan bij beschadiging het toestel snel vervangen worden en gaat er geen leertijd verloren.

Op de toestellen van de school zal een identieke installatie gebeuren, wat zorgt voor een geoptimaliseerd toestel (= snelle herinstallatie). Tot slot zullen lessen vlotter verlopen als iedereen met dezelfde softwareversies werkt.

De leerling gebruikt een eigen toestel. Dit toestel werd recent aangekocht in het kader van het Bring your own device project.

In de schooljaren 2021 – 2023 mag als overgangsmaatregel nog een elders aangekocht toestel gebruikt worden.

 • Je hoeft geen waarborg en servicekosten te betalen aan de school.
 • De laptop voldoet aan de minimumvereisten door de school opgesteld.
 • Niet grafische richtingen :

  • Intel®7e/8e generatie Core i3/i5
  • 4GB DDR4 RAM
  • 128 GB SSD
  • Degelijke batterij

  Grafische richtingen :

  • High end processor : Intel Core i7/i9 H / HK of AMD Ryzen 5
  • Minimum 16 GB DDR4 RAM
  • 512 GB SSD
  • High end grafische kaart met minimum 6GB RAM
  • Degelijke batterij

 • Je bent als leerling/ouder verantwoordelijk voor het vervangen van het toestel binnen de 48 uur bij een defect of beschadiging.
 • Kocht je dit toestel bij Signpost:
  • Door onze samenwerking als school met Signpost wordt de forfaitaire herstelprijs van 150 euro naar 40 euro verlaagd.

Een laptop, hoe stevig het toestel ook mag zijn, moet met zorg worden behandeld. Uit ervaring weten we dat bij laptops vaak dezelfde schade terugkomt.

Beschadiging van de kast

Dit wordt veroorzaakt door stoten of het laten vallen. Langs beide hoeken lopen de kabels naar het beeldscherm en de WiFi-antenne. Doordat ze onbeschermd zijn, zal de laptop uiteindelijk zonder beeld of WiFi vallen.

Een gebroken beeldscherm

Het beeldscherm breekt als er te veel druk wordt uitgeoefend langs de voorzijde of de achterzijde. Aan de oppervlakte voel je niets, maar de elektronische laag binnenin is gebarsten. Het centrum van de barst kan ook onder de kaderrand zitten. Langs de rand en doorheen het scherm komen zwarte vlekken voor die steeds groter kunnen worden. Door te veel druk op het scherm (voor‐ of achterzijde) kan op die plaats ook een vlek ontstaan waar het beeld lichter wordt. Even nefast is het dichtklappen van het beeldscherm met een voorwerp tussen het scherm en het toetsenbord. Het beeldscherm kan ook beschadigd raken door de laptop in een overvolle boekentas te proppen. Wees dus steeds voorzichtig!