Derde graad ASO – 5 en 6 Economie – Moderne talen

Derde graad ASO – 5 en 6 Economie – Moderne talen (EMT)

Binnen het geheel van de algemene vorming ligt de focus op economie en moderne talen.

De algemene of sociale economie krijgt de meeste aandacht. Ze bestudeert de menselijke, economische relaties in een land en tussen de landen in de wereld. Het deelvak bedrijfseconomie behandelt de problemen en relaties die kaderen in het bedrijfsbeleid: productie, kostenbeheersing, boekhouding en bedrijfsbeheer, internationale handel, personeelsbeleid, …

Naast dit economische luik wordt er veel aandacht besteed aan taalvaardigheid en taalkennis. De leerlingen ontwikkelen hun communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), reflecteren op taal en maken kennis met anderstalige literatuur.

De combinatie van deze twee vakdomeinen staat borg voor ruime keuzemogelijkheden in het hoger onderwijs.

rooster

Wat na EMT?

Enkele voorbeelden:

foto foto