Derde graad ASO – 5 en 6 Moderne talen - Wetenschappen

Derde graad ASO – 5 en 6 Moderne talen - Wetenschappen (MWT)

In deze studierichting gaat belangstelling voor talen samen met een interesse voor exacte wetenschappen.

De component wetenschappen omvat de vakken biologie, chemie en fysica (in mindere mate wiskunde en aardrijkskunde). Leerlingen besteden tijd en aandacht aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan. Het verzamelen van feitenmateriaal gebeurt via experimentele waarneming in het schoollabo, veldwerk, audiovisueel materiaal, gegevens opzoeken in tabellen, boeken en andere naslagwerken. Leerlingen oefenen in het kritisch analyseren en evalueren van dit feitenmateriaal.

Daarnaast neemt de studie van de moderne talen een belangrijke plaats in. De leerlingen ontwikkelen hun communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), reflecteren op taal en maken kennis met anderstalige literatuur.

rooster

Wat na MTW ?

Enkele voorbeelden: Professionele bachelor:

Enkele voorbeelden: Academische bachelor:

foto foto