Een laptop voor iedere leerling

Een laptop voor iedere leerling, waarom juist?

Technologie evolueert snel en is alomtegenwoordig. Goede digitale vaardigheden zijn een sterke troef op de arbeidsmarkt en in het dagelijkse leven. Toekomstgericht leren betekent dat we de ICT-competenties ontwikkelen die opgenomen zijn in de nieuwe leerplannen die vanaf september 2019 van kracht werden. Met een eigen laptop kan elke leerling zijn/haar digitale vaardigheden trainen en ontwikkelen. We stippen enkele voordelen aan.

 • We leren onze leerlingen om kritisch om te gaan met online informatie.
 • We leren onze leerlingen om kritisch om te gaan met online informatie.
 • We versterken de digitale geletterdheid van onze leerlingen.
 • We stimuleren ‘computationeel’ of probleemoplossend denken.
 • We maken onze leerlingen ‘mediawijs’: bv. welke informatie zet je online, hoe bescherm je je privacy?
 • De leerkracht kan gemakkelijk extra oefeningen aanbieden (bijvoorbeeld voor thuis) en toch een interactie met de leerlingen behouden.
 • Leerlingen kunnen thuis demofilms bekijken. Zo komt er tijd vrij om in de klas moeilijkere onderdelen van de leerstof te behandelen.
 • Delen van de leerstof kunnen thuis herhaald worden. De leerkracht kan meer tijd spenderen aan leerlingen met een zorgprofiel.
 • Leerlingen kunnen van thuis uit met medeleerlingen makkelijk aan oefeningen samenwerken. De fysieke afstand vormt niet langer een hinderpaal.
 • Iedereen werkt met hetzelfde toestel en heeft dus dezelfde mogelijkheden.

Hetzelfde toestel voor iedereen?

De school kiest bewust voor een uniform toestel voor alle leerlingen en leerkrachten. Wat zijn de voordelen daarvan?

 • Bij een defect van de eigen laptop krijgt de leerling een gelijkaardig toestel in bruikleen zodat hij of zij verder kan werken met een vertrouwd toestel. Zo loopt de leerling geen achterstand op, wat uiterst belangrijk is in een les, tijdens een toets of een proefwerk.
 • We bieden een stevig toestel aan dat geschikt is voor intensieve verplaatsingen door actieve jongeren.
 • Iedereen werkt met dezelfde softwareversies. Zo kunnen de lessen vlotter verlopen.
 • Leerlingen en leerkrachten kennen elkaars toestel en helpen elkaar.
 • Een servicepakket voor zowel software als hardware (onderhoud, herstelling…).
 • Een betere aankoopprijs omwille van de hoeveelheid toestellen die wordt besteld.
 • Identieke installatie geoptimaliseerd voor het toestel (= snelle herinstallatie).
 • Niet alle ouders zijn in staat hun zoon of dochter te helpen bij een defect van een eigen toestel.
 • De school werkt samen met 1 partner die u ondersteunt bij een defect door een snelle opvolging en garantie.

Wat is het engagement van de school?

We willen onze leerlingen digitaal vormen. Dat betekent:

 • ICT-vaardigheden aanleren;
 • leerlingen vertrouwd maken met nieuwe media;
 • leerlingen kritisch leren omgaan met communicatie en informatie in de digitale wereld.
 • leerlingen leren plannen met een online planningstool.

Om dit proces in goede banen te leiden:

 • zijn er ICT‐coördinatoren die verantwoordelijkheid opnemen en alles in goede banen leiden.
 • worden interne en externe nascholingen voor de leerkrachten georganiseerd.
 • Is er een laptoploket aan het onthaal waar de leerlingen terechtkunnen voor laptop-problemen zoals (her)installaties van software en de uitwisseling van een reservetoestel.
 • zorgen we ervoor dat de infrastructuur van de school compatibel is met deze toestellen.
 • zetten we de laptops zo breed mogelijk in tijdens de lessen.
 • Zorgen we ervoor dat de laptops gepersonaliseerd worden op het moment dat je aanmeldt.
 • Een medewerker van het laptoploket is beschikbaar voor alle leerlingen, zowel tijdens lesuren als tijdens de pauzes.
 • Leerlingen en ouders kunnen het laptoploket contacteren via een Smartschool-bericht.

Een leerling loopt normaal zes of zeven jaar school op het Sint-Cordula-instituut, afhankelijk van de studierichting. In alle leerjaren wordt de laptop gebruikt. Helaas gaat een laptop niet eeuwig mee: het toestel kan definitief defect gaan, wisselstukken zijn niet langer beschikbaar, softwarefabrikanten brengen nieuwe versies uit die nieuwe technologieën vereisen… Voor het Sint-Cordula-instituut is het een uitdaging om de aankoop van zo’n toestel voor alle ouders haalbaar te maken. Daarom voorzien we voor de terugbetaling van de laptop een periode van drie jaar. Deze drie gebruiksjaren van het toestel hebben geen verband met het aantal jaren dat de leerling op onze school zit of het leerjaar waarin de leerling zit. Het basisgegeven is eenvoudig en zit vervat in de totale kostprijs.

 • Bij de start in het Sint-Cordula-instituut beschikt de leerling over een nieuwe laptop die hij/zij zowel op school als thuis kan gebruiken.
 • De leerling heeft drie jaar recht op een reservetoestel.
 • De leerling heeft drie jaar recht op hulp bij softwareproblemen, defecten, installaties…
 • De leerling heeft drie jaar recht op een uitgebreide garantie.
 • De leerling heeft drie jaar recht op een verzekering die de grootste kost dekt bij schade die niet onder garantie valt.
 • De leerling heeft drie jaar recht op hulp tijdens de schooluren zodat hij/zij bij een probleem geen achterstand oploopt.

Wat is inbegrepen in de aankoop van de laptop?

Herstelling buiten garantie voor een vast bedrag

Niet elke leerling gaat even voorzichtig met zijn toestel om. We kiezen daarom voor een systeem van forfaitaire herstelling bij schade aangebracht door de leerling zelf (dit valt niet binnen de garantie). Zo blijft de kostprijs van deze schadegevallen betaalbaar voor de ouders. De vaste kost (forfaitair) voor een herstelling is 150 euro. Alles daarboven wordt gedragen door de hersteller. Deze service is in de prijs inbegrepen. Een beschermhoes voor de laptop is tevens inbegrepen in de prijs. We voorzien een hoogwaardige hoes om schade zoveel mogelijk te voorkomen.

Garantie 3 jaar ‘Next Business Day On Site’

In de prijs is een garantie-uitbreiding van de wettelijk verplichte 2 jaar naar 3 jaar inbegrepen. We voorzien ook een kortere reparatietijd dan de wettelijk voorziene ‘redelijke termijn’ en dit in de school zelf (dus geen verplaatsing of verzendkosten). Dit betekent dat defecte laptops normaal binnen 1 à 2 werkdagen op school hersteld worden. Er is meermaals per week een technicus aanwezig op school. Bovendien hoort bij deze service een extra service: de leerling krijgt een reservetoestel mee tijdens de herstelling. Op elk moment kan de leerling dus beschikken over een toestel, ook als de schade door de leerling zelf is toegebracht. Deze garantie geldt ook tijdens schoolvakanties. De leerling kan dan terecht bij de leverancier. Een aanzienlijk deel van de totaalprijs gaat naar dit garantiepakket om de leerling, ouders en leerkracht zo weinig mogelijk technische zorgen te geven. Zo groeit iedereen in het gebruik van nieuwe technologie en nieuwe methoden in het onderwijs. Het hele Sint-Cordula‐team beschouwt dit als een essentieel onderdeel van ons pedagogisch project, ondanks de extra kost dat dit met zich meebrengt. Om ons onderwijsproject voor elke leerling optimaal te kunnen realiseren, is het gebruik van een laptop in de les noodzakelijk.

Wat houdt een aankoop via de firma Leermiddel in?

De firma Leermiddel (Signpost) stelt aan de leerling een toestel ter beschikking van het afgesproken merk en type. Dit toestel wordt gestandaardiseerd door de school en is door Leermiddel volledig operationeel gemaakt voor onmiddellijk gebruik volgens de vereisten die de school van de leerling oplegt.

Leermiddel levert de nodige inspanningen zodat het toestel te allen tijde door de leerling kan worden gebruikt, zowel op school als thuis. Dit houdt in dat Leermiddel het toestel op verzoek van de leerling en onder bepaalde voorwaarden zal onderhouden of herstellen en een vervangtoestel met dezelfde kwalificaties ter beschikking van de leerling zal stellen zolang dat nodig is. De laptop wordt bij aanvang van de huurovereenkomst in nieuwe staat aan de leerling geleverd, samen met een oplader en een beschermhoes.

Wat betaalt u voor de verschillende laptoptypes?

De totale kostprijs is afhankelijk van de optie die u kiest. Ofwel kiest u voor een huurovereenkomst waarbij u de laptop terugbetaalt ofwel koopt u de laptop in één keer.

Lenovo L390 I3 (alle leerlingen uitgezonderd grafische richtingen en IBE)

Optie 1: huurovereenkomst met maandelijkse terugbetaling

 • Maandelijkse huurprijs: 21,75 euro inclusief BTW
 • Huurwaarborg: 130,50 euro inclusief BTW
 • Aanvang huurovereenkomst: 1 september 2020
 • Duurtijd huurovereenkomst: 34 maanden
 • Bij ontvangst van de laptop betaalt u de huurwaarborg. Daarna betaalt u de maandelijkse huurprijs gedurende 34 maanden vanaf 1 september 2020. De laatste 5 maanden huur worden gecompenseerd door de huurwaarborg. Na 3 schooljaren heeft u een bedrag van 739,50 euro betaald en is de laptop eigendom van de leerling/ouders.

Hier Huren

Optie 2: in één keer betalen

U kunt de laptop ook in één keer betalen. U betaalt dan geen administratie- en financieringskosten. De laptop wordt onmiddellijk eigendom van de leerling/ouders. U hangt niet vast aan een huurcontract en u geniet 3 jaar van dezelfde voordelen. De garantievoorwaarden zijn dezelfde als bij een laptop (huurmodel) via Leermiddel. Wanneer u de laptop in één keer koopt, betaalt u 659 euro (factuur mogelijk).

Hier Aankopen


INFO VOOR HET TYPE VAN DE GRAFISCHE RICHTINGEN EN IBE

OMEN by HP Valkyrie (leerlingen van het vierde jaar)

Optie 1: huurovereenkomst met maandelijkse terugbetaling

 • Maandelijkse huurprijs: 45,30 euro inclusief BTW
 • Huurwaarborg: 271,80 euro
 • Aanvang huurovereenkomst: 1 september 2020
 • Duurtijd huurovereenkomst: 34 maanden
 • Bij ontvangst van de laptop betaalt u een huurwaarborg van 271,80 euro. Daarna betaalt u 45,30 euro per maand gedurende 34 maanden vanaf 1 september 2020. De laatste 5 maanden huur worden gecompenseerd door de huurwaarborg. Na 3 schooljaren heeft u een bedrag van 1540,20 euro betaald en is de laptop eigendom van de leerling/ouders.

Hier Huren

Optie 2: in één keer betalen

U kunt de laptop ook in één keer betalen. U betaalt dan geen administratie- en financieringskosten. De laptop wordt onmiddellijk eigendom van de leerling/ouders. U hangt niet vast aan een huurcontract en u geniet 3 jaar van dezelfde voordelen. De garantievoorwaarden zijn dezelfde als bij een laptop (huurmodel) via Leermiddel. Wanneer u de laptop in één keer koopt, betaalt u 1339 euro (factuur mogelijk).

Hier Aankopen

Hoe verloopt de betaling van de laptop via Leermiddel bij een huurovereenkomst?

De betaling van het maandelijkse huurbedrag moet verplicht via domiciliëring verlopen. Dit is nodig om de administratieve kosten zo laag mogelijk te houden. U loopt geen enkel risico. Leermiddel houdt enkel bedragen in die betrekking hebben op de gesloten huurovereenkomst. Daarnaast kunt u tot 8 weken nadat de huurgelden van uw rekening zijn gegaan deze transacties herroepen. U krijgt het ingehouden bedrag dan meteen terug van uw bank.

Kan ik de laptop met service inbegrepen in 1 keer aankopen?

Dit kan. U betaalt dan bij ontvangst van de laptop in één keer de totale prijs. U krijgt dezelfde garantievoorwaarden. U betaalt geen administratie- en financieringskosten.

Wat indien de leerling tijdens de huurovereenkomst de school verlaat?

De huurovereenkomst is gedurende de looptijd niet tussentijds opzegbaar, behalve wanneer de leerling tijdens deze periode de school verlaat, om welke reden dan ook. In dat geval kan de huurovereenkomst te allen tijde worden opgezegd zonder dat u een opzegtermijn in acht moet nemen.

 • U geeft de laptop onmiddellijk terug aan de school mits betaling van een vergoeding. Deze vergoeding bedraagt 100 euro als de opzegging wordt gegeven in de eerste 12 maanden, 75 euro wanneer de opzegging wordt gegeven in de 13de tot en met 24ste maand, of 50 euro als de huurovereenkomst wordt opgezegd vanaf de 25ste maand tot en met de 34ste maand.
 • U houdt de laptop voor de resterende looptijd van de huurovereenkomst mits onmiddellijke en integrale betaling van de resterende huurprijs die dan volledig opeisbaar wordt.
 • Als een leerling 14 dagen na de levering van zijn toestel beslist om niet te starten in het Sint-Cordula-instituut dan kunt u de laptop inleveren bij de firma zonder kosten.

Welke programma's (software) staan op de laptop ?

De laptop wordt gestandaardiseerd door de school.

Voor welke doeleinden mag de laptop gebruikt worden?

De laptop mag vrij gebruikt worden. De laptop wordt niet op school bewaard. Na school neemt de leerling de laptop mee naar huis.

Werkt de leerling constant op de laptop?

Het is zeker niet de bedoeling dat de leerling continu op de laptop werkt. De leraren zoeken naar een goed evenwicht tussen traditionele werkvormen en werkvormen waarbij de laptop gebruikt wordt.

Hoe kan u schade aan de laptop vermijden?

Een laptop, hoe stevig het toestel ook mag zijn, moet met zorg worden behandeld. Uit ervaring weten we dat bij laptops vaak dezelfde schade terugkomt.

Beschadiging van de kast Dit wordt veroorzaakt door stoten of het laten vallen. Langs beide hoeken lopen de kabels naar het beeldscherm en de WiFi-antenne. Doordat ze onbeschermd zijn, zal de laptop uiteindelijk zonder beeld of WiFi vallen.

Een gebroken beeldscherm Het beeldscherm breekt als er te veel druk wordt uitgeoefend langs de voorzijde of de achterzijde. Aan de oppervlakte voel je niets, maar de elektronische laag binnenin is gebarsten. Het centrum van de barst kan ook onder de kaderrand zitten. Langs de rand en doorheen het scherm komen zwarte vlekken voor die steeds groter kunnen worden. Door te veel druk op het scherm (voor‐ of achterzijde) kan op die plaats ook een vlek ontstaan waar het beeld lichter wordt. Even nefast is het dichtklappen van het beeldscherm met een voorwerp tussen het scherm en het toetsenbord. Het beeldscherm kan ook beschadigd raken door de laptop in een overvolle boekentas te proppen. Wees dus steeds voorzichtig!

Mijn laptop is defect. Wat moet ik doen ?

Het is zeker niet de bedoeling dat de leerling continu op de laptop werkt. De leraren zoeken naar een goed evenwicht tussen traditionele werkvormen en werkvormen waarbij de laptop gebruikt wordt.

Welke herstellingen vallen binnen de garantie?

Voor herstellingen van schade als gevolg van normaal gebruik van de laptop en schade die niet kan worden toegeschreven aan externe factoren (bv. een val, vochtschade, vandalisme…) vraagt Leermiddel geen vergoeding. Deze herstellingen zijn inbegrepen in de prijs.

Welke herstellingen vallen buiten de garantie?

Wanneer de schade aan de laptop te wijten is aan externe factoren zoals schade door een val, een breuk van het beeldscherm door te veel druk, schade door vocht of schade door vandalisme dan wordt een forfaitaire herstelprijs aangerekend van 150 euro. Als de herstelkost echter lager is dan wordt de effectieve herstelkost aangerekend. U betaalt dus maximaal 150 euro bij een defect. Ook als de leerling kan aantonen dat de schade de schuld is van een derde blijft de leerling verantwoordelijk voor het betalen van de herstelprijs. De leerling moet de schade op eigen initiatief verhalen bij de aansprakelijke derde.

Mijn laptop is gestolen. Wat moet ik doen ?

Bij een huurovereenkomst:

In geval van diefstal van de laptop met braak of onder bedreiging zal Leermiddel een gelijkaardig toestel aan de leerling ter beschikking stellen. Hiervoor wordt een forfaitair bedrag aangerekend van 150 euro. De looptijd en de modaliteiten van de huurovereenkomst wijzigen niet. U moet aangifte doen bij de politie en een kopie van het proces-verbaal bezorgen aan Leermiddel. In geval van verlies of diefstal van de laptop zonder braak of bedreiging is er door de leerling aan Leermiddel een vergoeding verschuldigd gelijk aan 80% van de nog resterende huurprijs. De leerling ontvangt een gelijkaardig toestel ter vervanging. De looptijd en modaliteiten van de huurovereenkomst wijzigen niet.

Welke service is er tijdens de schoolvakanties?

Tijdens de schoolvakanties geldt dezelfde garantie als tijdens de schooluren. De leerling kan tijdens vakanties rechtstreeks terecht bij de leverancier (Leermiddel).

Wat verwachten we van de leerling?

De leerling laadt de batterij van zijn/haar laptop elke avond thuis op zodat hij/zij de volgende schooldag met een volledig opgeladen batterij kan starten. Het eerste lesuur is geen oplaaduurtje! Heb je in de loop van de dag toch een platte batterij, dan laad je je laptop alleen op in een lokaal waar je zelf aanwezig bent.

Tijdens de eerste lessen krijgt de leerling de nodige uitleg over de laptop en het aanmelden op het WiFi-netwerk van de school (en op andere netwerken). Bij vragen kan de leerling steeds terecht bij de leerkrachten of de medewerkers van het laptopteam. Bij een defect kunnen alle opgeslagen gegevens verloren gaan. Bewaar bestanden daarom online: je raakt nooit iets kwijt en het opslagmedium gaat niet defect. Het Sint-Cordula-instituut biedt iedere leerling online opslagruimte aan op Smartschool en op OneDrive. In de klas krijgen de leerlingen uitleg over hoe ze hiermee moeten werken. De grootte van deze opslagruimten is ruim voldoende voor elk normaal gebruik. De school is nooit verantwoordelijk voor bestanden die die leerling kwijtspeelt.

De leerling brengt zijn/haar laptop steeds mee naar school. De leerling zorgt zelf voor een degelijke en stevige boekentas waar de laptop met beschermhoes naast alle andere schoolbenodigdheden in kan. Gebruik liever geen twee aparte tassen. Bij een verplaatsing volg je steeds de instructies van de leerkracht. Doe je dat niet dan is de school niet verantwoordelijk voor gebeurlijke diefstal. Je laat in ieder geval je laptop nooit onbewaakt achter. Tijdens de middagpauzes en korte pauzes maak je geen gebruik van je laptop op de speelplaats. Bewaar je laptop in je locker (op slot!) of in je boekentas zodat het toestel veilig is opgeborgen.

Wat gebeurt er bij wanbetaling?

Bij een huurovereenkomst

In geval van wanbetaling heeft Leermiddel het recht om de service op te schorten. Leermiddel mag bovendien de openstaande schuld compenseren met de huurwaarborg zoals omschreven in artikel 3 van de huurovereenkomst. Leermiddel mag de schuld ook invorderen langs gerechtelijke weg. Leermiddel kan daarnaast ook andere sancties opleggen zoals het (tijdelijk) onbruikbaar maken van de account van de desbetreffende laptop, het terugeisen van de laptop, adapter, beschermhoes enz. U ontvangt een aanmaning per aangetekende brief na achterstand van één maand huurgeld. Leermiddel rekent dan ook een administratieve kost aan van 10 euro.

Moet de leerling een laptop via de school aankopen?

Bij een huurovereenkomst

In principe mag de leerling zelf een eigen laptop aankopen/gebruiken, maar we raden dit nadrukkelijk af. Deze laptop moet dan wel aan bepaalde eisen voldoen.

Nadelen eigen toestel

 • Bij een defect of softwareprobleem kunt u niet rekenen op ondersteuning van de school of Leermiddel. Vaak is er bij de eigen laptop geen servicepakket voorzien voor zowel software als hardware (onderhoud, herstelling…). Niet alle ouders kunnen hun zoon of dochter helpen bij een defect van het eigen toestel. Daarom neemt de school via de firma Leermiddel deze zorg volledig over.
 • De leerling kan geen beroep doen op een reservetoestel in bruikleen waardoor hij/zij mogelijk achterop raakt.
 • Een particulier toestel is vaak niet geschikt voor intensieve verplaatsingen en intensief gebruik. Het toestel dat via de school aangeboden wordt, is geschikt voor zakelijk gebruik.
 • Softwareversies op het eigen toestel kunnen verschillen met softwareversies van de schooltoestellen (bv. andere drivers, videospelers…).
 • Vaak niet uitgerust met een speciale WiFi‐kaart om het massale dataverkeer te kunnen verwerken.
 • De andere leerlingen en de leerkrachten kennen het toestel niet zodat het moeilijker is om hulp te bieden bij een probleem.
 • Geen 3 jaar garantie op de batterij. Bij een laptop aangekocht via Leermiddel vervangt Leermiddel kosteloos elke batterij die minder dan 70 procent van de normale prestaties levert. De batterij moet immers bijna een hele schooldag kunnen overleven.
 • Geen ondersteuning tijdens de vakanties.
 • Vaak geen schade- en/of diefstalverzekering waardoor de kosten hoog kunnen oplopen.
 • Geen 3 jaar ‘Next Bussiness Day On Site’-garantie.

Kies je toch voor een eigen toestel

Dan heeft dit toestel de volgende technische specificaties:

Niet grafische richtingen met uitzondering van IBE:

 • Intel®7e/8e generatie Core i3/i5
 • 4GB DDR4 RAM
 • 128 GB SSD
 • Degelijke batterij

Grafische richtingen en IBE:

 • High end processor : Intel Core i7/i9 H / HK of AMD Ryzen 5
 • Minimum 16 GB DDR4 RAM
 • 512 GB SSD
 • High end grafische kaart met minimum 6GB RAM
 • Degelijke batterij
 • Ben je als leerling/ouder verantwoordelijk voor het vervangen van het toestel binnen de 48 uur.

Is er garantie op de batterij?

De garantie op de batterij is uitgebreid naar 3 jaar. Leermiddel vervangt kosteloos elke batterij die minder dan 70 procent van de normale prestaties levert. De batterij moet immers bijna een hele schooldag kunnen overleven.

Is er een muis, klavier en hoofdtelefoon voorzien bij de laptop?

Dit is niet voorzien. De leerlingen kopen dit zelf aan indien ze dit wensen. Een stevige beschermhoes is wel voorzien in de prijs.

Wat is de duurtijd van het huurcontract?

Een leerling loopt normaal zes of zeven jaar school op het Sint-Cordula-instituut, afhankelijk van de studierichting. In alle leerjaren wordt de laptop gebruikt. Helaas gaat een laptop niet eeuwig mee: het toestel kan definitief defect gaan, wisselstukken zijn niet langer beschikbaar, softwarefabrikanten brengen nieuwe versies uit die nieuwe technologieën vereisen… Voor het Sint-Cordula-instituut is het een uitdaging om de aankoop van zo’n toestel voor alle ouders haalbaar te maken. Daarom voorzien we voor de terugbetaling van de laptop een periode van drie jaar. Deze drie gebruiksjaren van het toestel hebben geen verband met het aantal jaren dat de leerling op onze school zit of het leerjaar waarin de leerling zit. Het basisgegeven is eenvoudig en zit vervat in de totale kostprijs.

 • Bij de start in het Sint-Cordula-instituut beschikt de leerling over een nieuwe laptop die hij/zij zowel op school als thuis kan gebruiken.
 • De leerling heeft drie jaar recht op een reservetoestel.
 • De leerling heeft drie jaar recht op hulp bij softwareproblemen, defecten, installaties…
 • De leerling heeft drie jaar recht op een uitgebreide garantie.
 • De leerling heeft drie jaar recht op een verzekering die de grootste kost dekt bij schade die niet onder garantie valt.
 • De leerling heeft drie jaar recht op hulp tijdens de schooluren zodat hij/zij bij een probleem geen achterstand oploopt.

Wat na 3 jaar?

Na drie gebruiksjaren van de laptop verandert er veel:

 • de uitgebreide garantie valt weg;
 • de ondersteuning voor zowel software als hardware valt weg;
 • de verzekering valt weg (geen betaling bij schade/diefstal met braak);
 • geen reservetoestel in geval van een defecte laptop.
 • Voor laptops aangekocht via Leermiddel biedt de school 2 mogelijkheden. In april van het laatste gebruiksjaar vragen we om uw voorkeur kenbaar te maken. U kunt uw beslissing nog herzien indien dat door omstandigheden (bv. de school verlaten) nodig zou zijn.

Optie 1: nieuwe laptop na 3 jaar (aanbevolen)

U koopt een nieuw toestel waardoor de hele cyclus opnieuw begint. Het oude toestel komt buiten het servicepakket van de school en wordt volledig eigendom van de leerling/ouders.

 • Dezelfde garantie zoals voor het vorige toestel.
 • Garantie op de lader én de batterij.
 • Vlotte beschikbaarheid van eventuele reserveonderdelen.
 • Hardware die beter aangepast is aan nieuwe software en nieuwe technologieën.
 • Het oude toestel kan als (extra) toestel dienen voor andere gezinsleden.

Optie 2: verder werken met het oude toestel

De leerling werkt verder met het oude toestel én betaalt jaarlijks voor een verlenging van de garantie. Deze verlenging van de garantie/service kost 8 euro per maand. Opgelet, de garantie van de batterij vervalt.

Laptop in één keer betaald?

Heeft u de laptop in één keer betaald dan kunt u een eenmalige garantie- en serviceverlenging van 12 maanden verkrijgen. Dit kost 90 euro en moet u in één keer betalen. De leerling kan de laptop dan nog een jaar langer gebruiken op school met dezelfde service en garantie. Opgelet, de garantie op de batterij vervalt wel!

Ik ben nieuw ingeschreven in het Sint-Cordula-instituut, maar ik zal toch niet starten, wat nu ?

Als een leerling 14 dagen na de levering van de laptop toch beslist om niet te starten in het Sint-Cordula-instituut dan kan het toestel ingeleverd worden zonder (extra) kosten.

Apple versus Windows

Vaak wordt Apple gezien als een hoogwaardiger merk wanneer men spreekt over grafische toepassingen. Dit is echter geen absolute waarheid meer. De huidige high-end Windows gebaseerde laptops hebben dezelfde of betere specificaties dan de Apple toestellen. Tijdens de lessen worden specifieke gratis softwareprogramma's gebruikt die perfect werken op Windows computers maar helaas problemen vertonen op een Apple toestel. Indien uw kind toch voor een Apple toestel kiest, verwachten we dan ook dat er een legale versie van Windows geïnstalleerd staat. Dit kan naast het besturingsprogramma van Apple zelf (in dual boot ).

Technische specificaties

Voor alle leerlingen met uitzondering van de leerlingen van 3 GRM, 3DRV, 4 GRM, 4 DRV, 5 MUM, 5 DRV, 6MUM, 6DRV, 5IBE en 6IBE

Lenovo Business laptop Thinkpad L390

De Thinkpad L390 is een licht toestel dat volledig ontworpen is voor mobiliteit. Die mobiliteit wordt nog beter door de RapidCharge-functie van de batterij waarmee gebruikers in één uur tot 80% kunnen opladen. De L390 is een krachtige laptop die is uitgerust met de nieuwste Intel Core processors (met optionele Intel Pro-technologie voor geavanceerde beveiliging en beheerbaarheid). 2×2 ac WiFi en een volledige reeks poorten houden je verbonden met het internet en andere externe apparaten. Dankzij uitgebreide aansluitpoorten zoals USB Type C, USB 3.0 en HDMI kun je de meeste randapparaten eenvoudig aansluiten. Door de Dual Band ac (2×2) en Bluetooth 4.2 maak je gemakkelijk draadloze verbinding met het internet. De L390 is gemaakt voor frequent gebruik en is getest op duurzaamheid.

Behuizing

De behuizing van de laptop is van een betere kwaliteit dan de doorsnee laptop om schade te beperken. Schadegevallen beperken staat gelijk aan kosten beperken!

Processor:

Intel Core i3-8145U Processor (4MB Cache, up to 3.40 GHz) We kiezen voor de Intel Core i3-8145U processor omdat we gedurende 3 jaar een vlotte werking van de laptop eisen. Met de goedkopere Celeron processor kunnen we dit niet garanderen. Zwaardere types van processoren zouden de prijs enorm doen toenemen. We willen de laptop betaalbaar houden voor iedereen.

Besturingssysteem:

Windows 10 professional

Scherm:

13.3″ Full HD IPS ontspiegeld 250N AL BK We kiezen bewust voor een formaat dat de middenweg is tussen grootte, mobiliteit, gewicht en de plaatsing op een bank in de klas. Het beschikt over een ontspiegeld scherm om de weerkaatsing van het zonlicht in het scherm te beperken en het comfort van de leerling te verhogen. De resolutie is hoog voor een 13,3”-scherm en zorgt voor een aangename en scherpe kijkervaring. Dit is een degelijk middenklassetoestel. Het is klein en licht. Het neemt niet te veel ruimte in op een (klas)bankje. Bovendien kan je het makkelijk in de rugzak opbergen.

Geheugen:

4GB DDR4 2400MHz SODIMM 4GB werkgeheugen is voldoende om een vlotte gelijktijdige werking van een gemiddeld aantal toepassingen te garanderen. We kiezen bewust niet voor een werkgeheugen van 8GB. De meerprijs daarvan is niet recht evenredig met de winst aan comfort.

Grafische kaart:

Integrated Intel UHD Graphics 620

Opslag:

128GB Solid State Drive M.2 2242, SATA3 We kiezen voor de nieuwe en snellere SSD-schijf. De schijfgrootte wordt beperkt omdat we 4TB online opslag aanbieden aan de leerling en omdat grotere versies van de SSD-schijf duurder zijn. Het effect op de prestaties van de laptop is niet te onderschatten: het comfort voor de gebruiker stijgt, het energiegebruik daalt, de batterij gaat langer mee en het gewicht van de laptop daalt.

Adapter:

AC 65W AC Adapter (3pin) – (USB Type C)

Camera:

720p HD Camera met microfoon De camerakwaliteit is hoog genoeg voor educatieve toepassingen. De interne micro kan perfect gebruikt worden om lessen op te nemen.

Toetsenbord:

azerty zonder numeriek klavier, We hebben bewust gekozen voor een toestel zonder numeriek klavier om het toestel compact te houden.

Poorten

2 xUSB 3.1 Gen1 Always on / 2 x USB-C 3.1 Gen1 / HDMI 1.4b / Hoofdtelefoon en microfoon combo jack / microSD card reader

Batterij:

3 Cell Li-Polymer Battery 45Wh Op de batterij zit 3 jaar garantie. Bij elk ander toestel is de garantie op de batterij slechts 6 maanden indien u een toestel in de winkel koopt (kleine lettertjes). Onvoorziene kosten worden nu vermeden.

Draadloze verbindingen

Intel Dual Band Wireless AC (2×2) 9560, Bluetooth Versie 5, vPro

Afmetingen (B x D x H)

32,18 cm x 22,42 cm x 1,88 cm

Gewicht:

1,46kg

Voor alle leerlingen van 3 GRM, 3DRV, 4 GRM, 4 DRV, 5 MUM, 5 DRV, 6MUM, 6DRV, 5IBE en 6IBE

OMEN by HP Valkyrie 20C1 R5 16GB RAM 512 GB SSD FHD

Processor:

Ryzen 5 4600 H quad

Besturingssysteem:

Windows 10 Home 64

Scherm:

15.6 FHD Antiglare ultraslim IPS 144Hz Narrow Border

Geheugen:

16GB DDR4 2DM 3200

Opslag:

512 GB PCIe

Batterij:

6 cells 70,9 Wh

Grafische kaart:

Nvidia GeForce GTX 1660Ti 6GB